Monumenten advies

Heeft u een monument en wilt u veranderingen aanbrengen? Wij adviseren u graag over alles wat daarbij komt kijken. Zoals wet- en regelgeving en vergunningaanvraag. We adviseren u erover en nemen u al het regelwerk uit handen. Dat geeft u zekerheid én bespaart u tijd. We adviseren u ook over de aankoop van een monument.

Subsidies, vergunningen, belastingen en verzekeringen

We adviseren u over onder meer vergunningen, belastingen en verzekeringen. Heeft u een inspectierapport laten opstellen door Monumentenwacht, met daarin een advies over de onderdelen die moeten worden aangepakt? Wij kijken graag mee en adviseren u over de beste aanpak voor uw monument. Ook verzorgen we al het regelwerk met de diverse instanties.

Advies over verduurzaming

Met de restauratiewerkzaamheden zorgen we ervoor dat het pand of bouwwerk weer een generatielang mee gaat. Juist daarom is het verstandig om ook te kijken naar duurzaamheid. We adviseren u ook over energiebesparende maatregelen.

Goed advies voorkomt verkeerde beslissingen”

Kees Verwoerd

Oprichter en mede-eigenaar

Bel voor monumentenadvies

Wilt u graag zekerheid over het onderhoud of de restauratie van uw monument? Bel ons voor advies. We zijn benieuwd naar uw monument en luisteren naar uw wensen en eisen. Op basis daarvan geven we u een onafhankelijk advies. U beslist natuurlijk zelf wat u daarmee doet.

Ja, graag advies over onderhoud of restauratie