Restauratie monumentale woning

Haarlem: Restauratie monumentale woning

Aan dit prachtige monumentale pand in Haarlem hebben we ruim 1,5 jaar mogen werken; het resultaat mag er zijn!

In de beginfase hebben we voornamelijk onderhoud uitgevoerd aan de daken en dakkapellen. Daarnaast hebben we het monumentale interieur van het voorhuis in onze werkplaats vakkundig gerestaureerd. Ook is er een prachtige glazen gang tussen het voor- en achterhuis geplaatst.

De bewoners hebben er voor gekozen om een flinke verduurzamingsslag te maken door het plaatsen van een warmtepompinstallatie.

Afsluitend is het gehele interieur aangepakt: de oude en originele schouwen zijn gerestaureerd en het ontbrekende houtsnijwerk hersteld. Ook zijn de oude lambriseringen hersteld en de verdiepingen voorzien van (met de hand) opgeschaafde planken.