Restauratie & verduurzaming voormalige pastorie

Loenen aan de Vecht: Restauratie en verduurzaming voormalige pastorie

In Loenen aan de Vecht hebben we een voormalige pastorie gerestaureerd en verduurzaamd. We hebben onder andere herstelwerkzaamheden aan de fundatie uitgevoerd. Ook hebben we alle gevels, beglazing en de kap verduurzaamd en voorzien van een dampopen isolatie schil. Door de combinatie met een verduurzaming van de installatie-systemen, is het rendement verhoogd en zijn de stookkosten verlaagd. Naast het pand heeft Verwoerd ook het complete interieur vernieuwd en gemoderniseerd met klassieke detaillering en oog voor detail.