Restauratie & verduurzaming rijksmonument

Loenen aan de Vecht: Restauratie van voormalige dokterswoning

In Loenen aan de Vecht hebben we casco restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan deze voormalige dokterswoning.

Zo hebben we de kapconstructie gerestaureerd en verduurzaamd, hebben we de oude detailleringen aan het plafond en het interieur gerestaureerd en hebben we herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de pleistersystemen (in verband met vochtproblemen).

Daarnaast hebben we detailleringen van het dak en het gootlijstwerk hersteld. Na het restaureren van de casco, hebben we ook de volledige herinrichting en modernisering van het interieur verzorgd, met behoud van klassieke detaillering en respect voor het monument.