Restauratie & verduurzaming rijksmonument

Loenen aan de Vecht: Restauratie van voormalige dokterswoning

In Loenen aan de Vecht hebben we casco restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan een voormalige dokterswoning. We hebben de kapconstructie gerestaureerd en verduurzaamd. En oude detailleringen aan het plafond en het interieur gerestaureerd. Ook hebben we herstelwerkzaamheden gedaan aan de pleistersystemen in verband met vochtproblemen. Daarnaast hebben we detailleringen van het dak en het gootlijstwerk hersteld. Na gereed het restaureren van de casco, heeft Verwoerd ook de volledige herinrichting en modernisering van het interieur verzorgd, met behoud van klassieke detaillering en respect voor het monument.