Monumenten restauratie & verduurzamen

Amersfoort muurhuizen: Restauratie gevels en daken rijks monumentale woning

In Amersfoort hebben we een rijksmonumentale woning gerestaureerd en verduurzaamd. De kapconstructie is gerestaureerd en verduurzaamd met dampopen isolatiemateriaal. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de bestaande detaillering van het monument. Ook hebben we de ramen en deuren voorzien van duurzaam monumenten isolatie glas met behoud van de details. Door de verduurzaming is het monument klaar voor de toekomst!