Restauratie & verduurzaming voormalige woning Jan Steen

Warmond: Restauratie voormalige woning Jan Steen

In Warmond hebben we casco restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan een drietal panden. Naast het nodige onderhoud aan de gevels, hebben we de complete kapconstructie gerestaureerd en verduurzaamd door het aanbrengen van dampopen isolatie materiaal. De werkzaamheden hebben we uitgevoerd met aandacht voor het behoud van oude detailleringen en zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van het pand.