Restauratie gevels en kapconstructie kerk

Restauratie gevels en kapconstructie kerk te Voorhout

Naast de restauratie van de gevels en de kapconstructie heeft Verwoerd in nauw overleg met de kerkrentmeesters een meerjaren onderhoudsplan opgesteld en uitgevoerd.

Verwoerd ontzorgd de kerkrentmeester zowel in het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan als de subsidie verantwoording e.d.